eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7497

NGC 7497
Objekt NGC 7497 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7497 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 4.40'x1.7'
veľkosť: V=12.2m; B=13.0m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h9m3.5s; Dec= 18°10'39"
RedShift (z): 0.005697
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7497: na základe množstva červeného posunu (z) - 24.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7497 : PGC 70569, UGC 12392, MCG 3-59-2, CGCG 454-3, KUG 2306+179, IRAS 23065+1754

Blízke objekty: NGC 7496A, NGC 7496, NGC 7498, NGC 7499

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.