eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7496A

NGC 7496A
objekt NGC 7496A ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7496A - galakse i stjernebildet Gruis
Typen: SBm - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.40'x0.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.0m; B=14.6m
Overflate lysstyrke: 13.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 23t12m23.4s; Dec= -43°46'43"
Rødforskyvning (z): 0.005350
Avstand fra solen til NGC 7496A: basert på redshiftverdien (z) - 22.6 Mpc;
Andre objektnavn NGC 7496A : PGC 70687, ESO 291-7, AM 2309-440, KDWG 274

Naboobjekter: NGC 7495, NGC 7496B, NGC 7496, NGC 7497

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.