eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7496B

NGC 7496B
Obiekt NGC 7496B znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 7496B - galaktyka w konstelacji Żuraw
Тип: S - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 0.40'x0.2'
Wielkość gwiazd: V=15.2m; B=16.0m
Jasność powierzchni: 12.3 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 23h12m21s; Dec= -43°46'39"
Redshift (z): 0.006000
Odległość od Słońca do NGC 7496B: w oparciu o wartość redshift (z) - 25.3 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 7496B : ESO 291-7, AM 2309-440

Sąsiadujące obiekty: NGC 7494, NGC 7495, NGC 7496A, NGC 7496

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.