eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7494

NGC 7494
Voorwerp NGC 7494 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 7494 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Aquarii
Type: E1 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.80'x0.7'
omvang: V=14.6m; B=15.6m
De helderheid van het oppervlak: 13.4 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 23h8m58.4s; Dec= -24°22'9"
roodverschuiving (z): 0.026675
De afstand van de zon tot NGC 7494: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 112.7 Mpc;
Andere namen van het object NGC 7494 : PGC 70568, ESO 535-5, MCG -4-54-7

Objecten in de buurt: NGC 7492, NGC 7493, NGC 7495, NGC 7496B

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.