eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 756

NGC 756
objekt NGC 756 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 756 - galakse i stjernebildet Ceti
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.5m; B=15.5m
Overflate lysstyrke: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t54m29s; Dec= -16°42'27"
Rødforskyvning (z): 0.039981
Avstand fra solen til NGC 756: basert på redshiftverdien (z) - 168.9 Mpc;
Andre objektnavn NGC 756 : PGC 7078, MCG -3-5-29

Naboobjekter: NGC 754, NGC 755, NGC 757, NGC 758

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.