eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 756

NGC 756
Obiekt NGC 756 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 756 - galaktyka w konstelacji Wieloryb
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.80'x0.5'
Wielkość gwiazd: V=14.5m; B=15.5m
Jasność powierzchni: 13.4 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h54m29s; Dec= -16°42'27"
Redshift (z): 0.039981
Odległość od Słońca do NGC 756: w oparciu o wartość redshift (z) - 168.9 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 756 : PGC 7078, MCG -3-5-29

Sąsiadujące obiekty: NGC 754, NGC 755, NGC 757, NGC 758

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.