eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 754

NGC 754
Obiekt NGC 754 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 754 - galaktyka w konstelacji Erydan
Тип: E2 - galaktyka eliptyczna
Wymiary kątowe: 0.60'x0.5'
Wielkość gwiazd: V=14.2m; B=15.2m
Jasność powierzchni: 13.0 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h54m20.8s; Dec= -56°45'40"
Redshift (z): 0.020223
Odległość od Słońca do NGC 754: w oparciu o wartość redshift (z) - 85.4 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 754 : PGC 7068, ESO 152-33

Sąsiadujące obiekty: NGC 752, NGC 753, NGC 755, NGC 756

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.