eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 754

NGC 754
Objekt NGC 754 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 754 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: E2 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.5'
magnitud: V=14.2m; B=15.2m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h54m20.8s; Dec= -56°45'40"
rödförskjutning (z): 0.020223
Avståndet från solen till NGC 754: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 85.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 754 : PGC 7068, ESO 152-33

Närliggande objekt: NGC 752, NGC 753, NGC 755, NGC 756

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.