eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 754

NGC 754
Voorwerp NGC 754 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 754 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridani
Type: E2 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.60'x0.5'
omvang: V=14.2m; B=15.2m
De helderheid van het oppervlak: 13.0 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h54m20.8s; Dec= -56°45'40"
roodverschuiving (z): 0.020223
De afstand van de zon tot NGC 754: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 85.4 Mpc;
Andere namen van het object NGC 754 : PGC 7068, ESO 152-33

Objecten in de buurt: NGC 752, NGC 753, NGC 755, NGC 756

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.