eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 754

NGC 754
objekt NGC 754 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 754 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: E2 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.2m; B=15.2m
Overflate lysstyrke: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t54m20.8s; Dec= -56°45'40"
Rødforskyvning (z): 0.020223
Avstand fra solen til NGC 754: basert på redshiftverdien (z) - 85.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 754 : PGC 7068, ESO 152-33

Naboobjekter: NGC 752, NGC 753, NGC 755, NGC 756

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.