eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 763

NGC 763
Objekt NGC 763 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 763 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: SBb - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 3.30'x1.1'
magnitud: V=12.6m; B=13.1m
Ytans ljusstyrka: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h56m22.6s; Dec= -9°3'45"
rödförskjutning (z): 0.005467
Avståndet från solen till NGC 763: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 23.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 763 : PGC 7262, NGC 755, MCG -2-6-5, KUG 0153-093, IRAS 01538-0918

Närliggande objekt: NGC 761, NGC 762, NGC 764, NGC 765

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.