eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 764

NGC 764
Objekt NGC 764 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 764 - två stjärnor i stjärnbild Ceti
Typ: *2 -
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h57m3.3s; Dec= -16°3'41"

Närliggande objekt: NGC 762, NGC 763, NGC 765, NGC 766

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.