eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 764

NGC 764
Objekt NGC 764 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 764 - dvě hvězdy v souhvězdí Ceti
Typ: *2 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 1h57m3.3s; Dec= -16°3'41"

Nedaleko objekty: NGC 762, NGC 763, NGC 765, NGC 766

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.