eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7654

NGC 7654
Voorwerp NGC 7654 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

M52, NGC7654 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Cassiopeiae
Type: I2r -
De hoekige afmetingen: 16.00'
omvang: V=6.9m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 23h24m48s; Dec= 61°36'0"
De afstand van de zon tot NGC 7654: 5 duizend lichtjaren;
Andere namen van het object NGC 7654 : M 52, OCL 260

Objecten in de buurt: NGC 7652, NGC 7653, NGC 7655, NGC 7656

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.