eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7654

NGC 7654
Objekt NGC 7654 ligger precis i mitten av bilden.

M52, NGC7654 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Cassiopeiae
Typ: I2r -
Vinkeldimensionerna: 16.00'
magnitud: V=6.9m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h24m48s; Dec= 61°36'0"
Avståndet från solen till NGC 7654: 5 tusen ljusår;
Övriga namn på objektet NGC 7654 : M 52, OCL 260

Närliggande objekt: NGC 7652, NGC 7653, NGC 7655, NGC 7656

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.