eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7655

NGC 7655
Objekt NGC 7655 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7655 - galax i stjärnbild Indi
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.6'
magnitud: V=13.2m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 12.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h26m45.9s; Dec= -68°1'39"
rödförskjutning (z): 0.012917
Avståndet från solen till NGC 7655: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 54.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7655 : PGC 71452, ESO 77-18, AM 2325-680

Närliggande objekt: NGC 7653, NGC 7654, NGC 7656, NGC 7657

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.