eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7655

NGC 7655
objekt NGC 7655 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7655 - galakse i stjernebildet Indi
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.2m; B=14.2m
Overflate lysstyrke: 12.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 23t26m45.9s; Dec= -68°1'39"
Rødforskyvning (z): 0.012917
Avstand fra solen til NGC 7655: basert på redshiftverdien (z) - 54.6 Mpc;
Andre objektnavn NGC 7655 : PGC 71452, ESO 77-18, AM 2325-680

Naboobjekter: NGC 7653, NGC 7654, NGC 7656, NGC 7657

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.