eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7657

NGC 7657
objekt NGC 7657 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7657 - galakse i stjernebildet Tucanae
Typen: SBd - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.40'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.1m; B=14.7m
Overflate lysstyrke: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 23t26m47.1s; Dec= -57°48'19"
Rødforskyvning (z): 0.010599
Avstand fra solen til NGC 7657: basert på redshiftverdien (z) - 44.8 Mpc;
Andre objektnavn NGC 7657 : PGC 71456, ESO 148-12

Naboobjekter: NGC 7655, NGC 7656, NGC 7658B, NGC 7658A

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.