eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7657

NGC 7657
Obiekt NGC 7657 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 7657 - galaktyka w konstelacji Tukan
Тип: SBd - galaktyka spiralna z poprzeczką
Wymiary kątowe: 1.40'x0.4'
Wielkość gwiazd: V=14.1m; B=14.7m
Jasność powierzchni: 13.3 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 23h26m47.1s; Dec= -57°48'19"
Redshift (z): 0.010599
Odległość od Słońca do NGC 7657: w oparciu o wartość redshift (z) - 44.8 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 7657 : PGC 71456, ESO 148-12

Sąsiadujące obiekty: NGC 7655, NGC 7656, NGC 7658B, NGC 7658A

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.