eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7655

NGC 7655
Obiekt NGC 7655 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 7655 - galaktyka w konstelacji Indianin
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.80'x0.6'
Wielkość gwiazd: V=13.2m; B=14.2m
Jasność powierzchni: 12.3 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 23h26m45.9s; Dec= -68°1'39"
Redshift (z): 0.012917
Odległość od Słońca do NGC 7655: w oparciu o wartość redshift (z) - 54.6 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 7655 : PGC 71452, ESO 77-18, AM 2325-680

Sąsiadujące obiekty: NGC 7653, NGC 7654, NGC 7656, NGC 7657

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.