eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7655

NGC 7655
Voorwerp NGC 7655 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 7655 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Indi
Type: S0 - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.80'x0.6'
omvang: V=13.2m; B=14.2m
De helderheid van het oppervlak: 12.3 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 23h26m45.9s; Dec= -68°1'39"
roodverschuiving (z): 0.012917
De afstand van de zon tot NGC 7655: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 54.6 Mpc;
Andere namen van het object NGC 7655 : PGC 71452, ESO 77-18, AM 2325-680

Objecten in de buurt: NGC 7653, NGC 7654, NGC 7656, NGC 7657

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.