eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7657

NGC 7657
Voorwerp NGC 7657 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 7657 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Tucanae
Type: SBd - spiraalvormig sterrenstelsel met bar
De hoekige afmetingen: 1.40'x0.4'
omvang: V=14.1m; B=14.7m
De helderheid van het oppervlak: 13.3 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 23h26m47.1s; Dec= -57°48'19"
roodverschuiving (z): 0.010599
De afstand van de zon tot NGC 7657: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 44.8 Mpc;
Andere namen van het object NGC 7657 : PGC 71456, ESO 148-12

Objecten in de buurt: NGC 7655, NGC 7656, NGC 7658B, NGC 7658A

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.