eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7657

NGC 7657
Objekt NGC 7657 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7657 - galax i stjärnbild Tucanae
Typ: SBd - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.40'x0.4'
magnitud: V=14.1m; B=14.7m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h26m47.1s; Dec= -57°48'19"
rödförskjutning (z): 0.010599
Avståndet från solen till NGC 7657: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 44.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7657 : PGC 71456, ESO 148-12

Närliggande objekt: NGC 7655, NGC 7656, NGC 7658B, NGC 7658A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.