eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7658A

NGC 7658A
Objekt NGC 7658A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7658A - galax i stjärnbild Gruis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.2'
magnitud: V=14.3m; B=15.3m
Ytans ljusstyrka: 11.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h26m24.6s; Dec= -39°12'57"
rödförskjutning (z): 0.036622
Avståndet från solen till NGC 7658A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 154.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7658A : PGC 71433, ESO 347-15, MCG -7-48-2, AM 2323-392

Närliggande objekt: NGC 7657, NGC 7658B, NGC 7659, NGC 7660

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.