eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7660

NGC 7660
Objekt NGC 7660 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7660 - galax i stjärnbild Pegasi
Typ: E2 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x1.1'
magnitud: V=12.7m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h25m48.7s; Dec= 27°1'47"
rödförskjutning (z): 0.018993
Avståndet från solen till NGC 7660: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 80.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7660 : PGC 71413, UGC 12594, MCG 4-55-12, CGCG 476-35

Närliggande objekt: NGC 7658A, NGC 7659, NGC 7661, NGC 7662

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.