eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7658B

NGC 7658B
Objekt NGC 7658B ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7658B - galax i stjärnbild Gruis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.3'
magnitud: V=13.9m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 12.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h26m24.9s; Dec= -39°13'37"
rödförskjutning (z): 0.035211
Avståndet från solen till NGC 7658B: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 148.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7658B : PGC 71432, ESO 347-16, MCG -7-48-3, AM 2323-392

Närliggande objekt: NGC 7656, NGC 7657, NGC 7658A, NGC 7659

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.