eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7658B

NGC 7658B
Objekt NGC 7658B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7658B - galaxie v súhvezdí Žeriav
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.3'
veľkosť: V=13.9m; B=14.9m
Jas povrchu: 12.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h26m24.9s; Dec= -39°13'37"
RedShift (z): 0.035211
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7658B: na základe množstva červeného posunu (z) - 148.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7658B : PGC 71432, ESO 347-16, MCG -7-48-3, AM 2323-392

Blízke objekty: NGC 7656, NGC 7657, NGC 7658A, NGC 7659

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.