eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7656

NGC 7656
Objekt NGC 7656 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7656 - galaxie v súhvezdí Vodnár
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x1.1'
veľkosť: V=13.5m; B=14.5m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h24m31.5s; Dec= -19°3'33"
RedShift (z): 0.025287
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7656: na základe množstva červeného posunu (z) - 106.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7656 : PGC 71357, ESO 605-5, MCG -3-59-8, VV 669, NPM1G -19.0676

Blízke objekty: NGC 7654, NGC 7655, NGC 7657, NGC 7658B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.