eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7656

NGC 7656
Objekt NGC 7656 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7656 - galax i stjärnbild Aquarii
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.20'x1.1'
magnitud: V=13.5m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h24m31.5s; Dec= -19°3'33"
rödförskjutning (z): 0.025287
Avståndet från solen till NGC 7656: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 106.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7656 : PGC 71357, ESO 605-5, MCG -3-59-8, VV 669, NPM1G -19.0676

Närliggande objekt: NGC 7654, NGC 7655, NGC 7657, NGC 7658B

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.