eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7659

NGC 7659
Voorwerp NGC 7659 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 7659 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Pegasi
Type: S0-a - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.80'x0.3'
omvang: V=14.0m; B=14.9m
De helderheid van het oppervlak: 12.8 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 23h25m55.5s; Dec= 14°12'35"
roodverschuiving (z): 0.013232
De afstand van de zon tot NGC 7659: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 55.9 Mpc;
Andere namen van het object NGC 7659 : PGC 71417, UGC 12595, MCG 2-59-40, CGCG 431-64

Objecten in de buurt: NGC 7658B, NGC 7658A, NGC 7660, NGC 7661

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.