eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7659

NGC 7659
objekt NGC 7659 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7659 - galakse i stjernebildet Pegasi
Typen: S0-a - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.0m; B=14.9m
Overflate lysstyrke: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 23t25m55.5s; Dec= 14°12'35"
Rødforskyvning (z): 0.013232
Avstand fra solen til NGC 7659: basert på redshiftverdien (z) - 55.9 Mpc;
Andre objektnavn NGC 7659 : PGC 71417, UGC 12595, MCG 2-59-40, CGCG 431-64

Naboobjekter: NGC 7658B, NGC 7658A, NGC 7660, NGC 7661

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.