eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7666

NGC 7666
Objekt NGC 7666 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 7666 - Henry Dreyer řekl souřadnice, objekt nebyl znovu nalezen;
v souhvězdí Aquarii
Typ: NF -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 23h27m24s; Dec= -4°11'0"

Nedaleko objekty: NGC 7664, NGC 7665, NGC 7667, NGC 7668

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.