eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7668

NGC 7668
Objekt NGC 7668 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 7668 - Henry Dreyer řekl souřadnice, objekt nebyl znovu nalezen;
v souhvězdí Piscium
Typ: NF -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 23h26m41.7s; Dec= -0°11'29"

Nedaleko objekty: NGC 7666, NGC 7667, NGC 7669, NGC 7670

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.