eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7668

NGC 7668
Obiekt NGC 7668 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 7668 - współrzędne wskazane przez Henry Dreyer, obiekt nie został odzyskany;
w konstelacji Ryby
Тип: NF -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 23h26m41.7s; Dec= -0°11'29"

Sąsiadujące obiekty: NGC 7666, NGC 7667, NGC 7669, NGC 7670

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.