eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7669

NGC 7669
Voorwerp NGC 7669 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 7669 - door Henry Dreyer zei coördinaten, het object werd niet opnieuw gevonden;
in het sterrenbeeld Piscium
Type: NF -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 23h26m41.7s; Dec= -0°11'29"

Objecten in de buurt: NGC 7667, NGC 7668, NGC 7670, NGC 7671

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.