eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7674

NGC 7674
Objekt NGC 7674 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7674 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.10'x1.0'
veľkosť: V=13.2m; B=13.9m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h27m56.7s; Dec= 8°46'43"
RedShift (z): 0.028924
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7674: na základe množstva červeného posunu (z) - 122.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7674 : PGC 71504, UGC 12608, MCG 1-59-80, MK 533, IRAS 23254+0830, HCG 96A, CGCG 406-112, VV 343, Arp 182, KUG 2325+085

Blízke objekty: NGC 7673, NGC 7674A, NGC 7675, NGC 7676

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.