eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7673

NGC 7673
Objekt NGC 7673 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7673 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: Sc/P -
Uhlové rozmery: 1.30'x1.2'
veľkosť: V=12.8m; B=13.2m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h27m41.2s; Dec= 23°35'21"
RedShift (z): 0.011368
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7673: na základe množstva červeného posunu (z) - 48.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7673 : PGC 71493, UGC 12607, MCG 4-55-14, MK 325, IRAS 23252+2318, KCPG 584A, 4ZW 149, VV 619, KUG 2325+233, CGCG 476-42

Blízke objekty: NGC 7671, NGC 7672, NGC 7674A, NGC 7674

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.