eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7784

NGC 7784
Voorwerp NGC 7784 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 7784 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Pegasi
Type: C -
De hoekige afmetingen: 0.50'x0.5'
omvang: V=14.5m; B=15.5m
De helderheid van het oppervlak: 12.8 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 23h55m13.6s; Dec= 21°45'46"
roodverschuiving (z): 0.026185
De afstand van de zon tot NGC 7784: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 110.6 Mpc;
Andere namen van het object NGC 7784 : PGC 72862, MCG 4-1-1, CGCG 477-29, CGCG 478-1, NPM1G +21.0608

Objecten in de buurt: NGC 7783A, NGC 7783B, NGC 7785, NGC 7786

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.