eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7784

NGC 7784
Objekt NGC 7784 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7784 - galax i stjärnbild Pegasi
Typ: C -
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.5'
magnitud: V=14.5m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h55m13.6s; Dec= 21°45'46"
rödförskjutning (z): 0.026185
Avståndet från solen till NGC 7784: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 110.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7784 : PGC 72862, MCG 4-1-1, CGCG 477-29, CGCG 478-1, NPM1G +21.0608

Närliggande objekt: NGC 7783A, NGC 7783B, NGC 7785, NGC 7786

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.