eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7786

NGC 7786
Objekt NGC 7786 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7786 - galax i stjärnbild Pegasi
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.7'
magnitud: V=13.3m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h55m21.7s; Dec= 21°35'19"
rödförskjutning (z): 0.014457
Avståndet från solen till NGC 7786: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 61.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7786 : PGC 72870, UGC 12842, MCG 3-60-38, CGCG 455-65, IRAS 23528+2118, CGCG 456-1, ARAK 588, KAZ 350, KUG 2352+213

Närliggande objekt: NGC 7784, NGC 7785, NGC 7787, NGC 7788

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.