eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7786

NGC 7786
Objekt NGC 7786 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7786 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.7'
veľkosť: V=13.3m; B=14.1m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h55m21.7s; Dec= 21°35'19"
RedShift (z): 0.014457
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7786: na základe množstva červeného posunu (z) - 61.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7786 : PGC 72870, UGC 12842, MCG 3-60-38, CGCG 455-65, IRAS 23528+2118, CGCG 456-1, ARAK 588, KAZ 350, KUG 2352+213

Blízke objekty: NGC 7784, NGC 7785, NGC 7787, NGC 7788

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.