eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7788

NGC 7788
Objekt NGC 7788 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7788 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Cassiopeiae
Typ: I2p -
Vinkeldimensionerna: 4.00'
magnitud: V=9.4m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h56m46s; Dec= 61°24'0"
Övriga namn på objektet NGC 7788 : OCL 275

Närliggande objekt: NGC 7786, NGC 7787, NGC 7789, NGC 7790

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.