eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7789

NGC 7789
Objekt NGC 7789 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7789 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Cassiopeiae
Typ: II2r -
Vinkeldimensionerna: 25.00'
magnitud: V=6.7m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h57m28.6s; Dec= 56°42'52"
Övriga namn på objektet NGC 7789 : OCL 269

Närliggande objekt: NGC 7787, NGC 7788, NGC 7790, NGC 7791

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.