eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7789

NGC 7789
objekt NGC 7789 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7789 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Cassiopeiae
Typen: II2r -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 25.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=6.7m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 23t57m28.6s; Dec= 56°42'52"
Andre objektnavn NGC 7789 : OCL 269

Naboobjekter: NGC 7787, NGC 7788, NGC 7790, NGC 7791

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.