eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7788

NGC 7788
objekt NGC 7788 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7788 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Cassiopeiae
Typen: I2p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 4.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=9.4m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 23t56m46s; Dec= 61°24'0"
Andre objektnavn NGC 7788 : OCL 275

Naboobjekter: NGC 7786, NGC 7787, NGC 7789, NGC 7790

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.