eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7789

NGC 7789
Voorwerp NGC 7789 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 7789 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Cassiopeiae
Type: II2r -
De hoekige afmetingen: 25.00'
omvang: V=6.7m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 23h57m28.6s; Dec= 56°42'52"
Andere namen van het object NGC 7789 : OCL 269

Objecten in de buurt: NGC 7787, NGC 7788, NGC 7790, NGC 7791

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.