eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7789

NGC 7789
Obiekt NGC 7789 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 7789 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Kasjopeja
Тип: II2r -
Wymiary kątowe: 25.00'
Wielkość gwiazd: V=6.7m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 23h57m28.6s; Dec= 56°42'52"
Inne nazwy obiektów NGC 7789 : OCL 269

Sąsiadujące obiekty: NGC 7787, NGC 7788, NGC 7790, NGC 7791

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.