eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7787

NGC 7787
Objekt NGC 7787 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7787 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.80'x0.5'
magnitud: V=14.2m; B=15.1m
Ytans ljusstyrka: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h56m7.8s; Dec= 0°32'59"
rödförskjutning (z): 0.022228
Avståndet från solen till NGC 7787: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 93.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7787 : PGC 72930, UGC 12849, MCG 0-1-5, CGCG 382-3, IRAS 23535+0016

Närliggande objekt: NGC 7785, NGC 7786, NGC 7788, NGC 7789

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.