eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7785

NGC 7785
Objekt NGC 7785 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7785 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: E5 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 2.50'x1.3'
magnitud: V=11.6m; B=12.6m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h55m18.9s; Dec= 5°54'58"
rödförskjutning (z): 0.012702
Avståndet från solen till NGC 7785: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 53.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7785 : PGC 72867, UGC 12841, MCG 1-60-49, CGCG 407-75, KARA 1045

Närliggande objekt: NGC 7783B, NGC 7784, NGC 7786, NGC 7787

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.