eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7785

NGC 7785
objekt NGC 7785 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7785 - galakse i stjernebildet Piscium
Typen: E5 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.50'x1.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.6m; B=12.6m
Overflate lysstyrke: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 23t55m18.9s; Dec= 5°54'58"
Rødforskyvning (z): 0.012702
Avstand fra solen til NGC 7785: basert på redshiftverdien (z) - 53.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 7785 : PGC 72867, UGC 12841, MCG 1-60-49, CGCG 407-75, KARA 1045

Naboobjekter: NGC 7783B, NGC 7784, NGC 7786, NGC 7787

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.